caciques سیگار مردان بیماری کودکان

caciques: سیگار مردان بیماری کودکان مبتلا شدن سرطان ریه سرطان دهان سرطان سینه عوارض مصرف مصرف سیگار سرطان دهان

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه اعلام شد

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور راجع به شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل عوض کردن به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بو

شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه اعلام شد

شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه اعلام شد

عبارات مهم : شناسنامه

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور راجع به شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل عوض کردن به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بودن فراوانی نام منتخب ثانویه هست.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، راجع به شرایط عوض کردن نام مذهبی اظهار کرد: عوض کردن نام مذهبی به یک نام مذهبی دیگر امکان پذیر است و آن هم منوط بر این است که فراوانی نام منتخب ثانویه زیاد از نام اولیه باشد. یعنی بایستی مشخص شود فراوانی کدام اسم غالب است و در صورتی که فراوانی اسم منتخب ثانویه زیاد از اسم اولی باشد امکان عوض کردن نام وجود خواهد داشت.

شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه اعلام شد

وی افزود: افرادی که اسامی غیر مذهبی و غیرمتعارف دارند، می توانند با مراجعه به شرکت ثبت احوال درخواست خود را اعلام و نسبت به عوض کردن نام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، مدتی است که امکان عوض کردن نام در ثبت احوال امکان پذیر شده است است و دیوان عدالت نیز در هفته های گذشته صحت آن را تأیید کرده هست. یعنی افراد واجد شرایط با مراجعه به ثبت احوال می توانند مراحل عوض کردن نام را طی کنند و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور راجع به شرایط عوض کردن اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل عوض کردن به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بو

همچنین افراد 18 سال به اوج و افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال وسرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) جهت افراد صغیر و محجور، با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده است باشد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست عوض کردن نام اقدام نمایند.

واژه های کلیدی: شناسنامه | فراوانی نام | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz